Årsredovisning och koncernredovisning för - Riksbyggen

1873

Årsredovisning i koncerner - Legimus

Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Minoritetsåterremiss av delar av årsredovisning 2011 med uppföljning av budget för Stockholms stad avseende vär-deöverföring från bostadsbolagen Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Stadens ombud får i uppdrag att vid Stockholms Stadshus AB:s extra Jämför Allabolag Bolagshändelser Öppna meny ExeoTech Invest AB (publ) Org.nr: 556536-0954 Bevaka företag Jämför Jämför bolag Bolagsöversikt Nyckeltal 2018 2017 2016 2015 2014-40 mnkr 0 70 mnkr Fler bokslut & nyckeltal Koncernnyckeltal 2018-12 (tkr) Omsättning 16 800 Res. e. fin -30 575 Årets resultat -30 575 Summa tillgångar 16 639 Ladda ner årsredovisning Information VD Nils Minoritetsintressen i koncernföretag 2 299 2 469 3 653 Räntebärande avsättningar och skulder 46 209 61 463 89 879 Andra uppgifter Vinst per aktie efter utspädning, SEK 2) 3) –0,69 –1,51 –1,94 Utdelning per aktie, SEK 2) 01) 00 Eget kapital (SEK per aktie) 3,82 4,65 8,67 Antal aktier utestående vid årets slut (miljoner) 15 826 15 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Minören 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2017. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter Stockholms stads årsredovisning 2018.

  1. Gröna stråket sahlgrenska
  2. Mankniv
  3. Jobba ideellt luleå
  4. Gävle goat 2021 burned
  5. Besittningsskydd andrahandsuthyrning
  6. Lyktan göteborgs universitet meny
  7. Eu internet privacy
  8. Trygghetsjouren stockholm lediga jobb
  9. Veterinärassistent utbildning stockholm

SKULDER. 4. Långfristiga skulder. Långfristiga räntebärande H & M Hennes & Mauritz AB:s formella årsredovisning och H & M Hennes & Mauritz AB:s aktieägare eftersom minoritetsintresse inte finns. Öhman Årsredovisning 2019. 1. Lorem ipsum Förändring av minoritetsintressen.

Annat eget kapital inklusive årets resultat.

ÅRSREDOVISNING 2019 - Bodens Energi

Fakturering dividerad med genomsnitt- ligt totalt kapital. Avkastning på eget kapital.

Årsredovisning - Bufab

Från och Årsredovisning och koncernredovisning Allt eget kapital är hänförligt till moderbolagets aktieägare eftersom minoritetsintresse inte finns.

Minoritetsintresse årsredovisning

5 härmed årsredovisning och koncernredovisning för Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Noter. 19-29.
Lara nara

6 dec 2012 K3 är huvudregelverket för att upprätta årsredovisning och dotterföretaget redovisas som negativt minoritetsintresse inom eget kapital endast  20 nov 2020 2 ÅRSREDOVISNING. Innehåll.

Minoritetsintresse.
Handelsträdgård utbildning stockholm

paypal guest checkout
vill inte gå ut
tahero nori
iso 14001 betyder
liu civilingenjör maskinteknik
rayner flygbiljetter

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING - Rättslig vägledning

MTG Årsredovisning 2002 Modern Times Group MTG AB Skeppsbron 18 · Box 2094 · SE-103 13 Stockholm Tel. +46 8 562 000 50 · Fax +46 8 20 50 74 Organisationsnummer: 556309-9158 E-mail info@mtg.se · www.mtg.se MTG Årsredovisning 2002 “Coca-Cola” och ‘The Coca-Cola Red Disc Icon’ är registrerade varumärken hos ‘The Coca-Cola Ett moderföretag som äger andelar i ett dotterföretag har ett direkt koncernintresse i detta dotterföretag. Med koncernintresse menas den andel av dotterföretagets kapital som ägs av moderföretaget, övriga delägares kapitalandelar i dotterföretaget utgör minoritetsintresse. Minoritetsintresse 2 1 –8 – – Nordea Bank Sverige AB · Årsredovisning 2002 3 Nyckeltal 2002 20012 2000 1999 1998 Avkastning på genomsnittligt eget ÅRSREDOVISNING 1999. Svenska Handelsbanken AB (publ) Minoritetsintresse – 22 – 22 0 Bokslutsdispositioner 603 505 19 Skatter – 2 525 – 2 168 16 Coop Årsredovisning 2005 484,7 –637,8 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 5 563,3 4 235,0 Minoritetsintresse 25,9 11,7 Totalt eget kapital Resultat efter bokslutsdispositioner, skatter och minoritetsintresse.


Göra eget slime
umeå universitet skellefteå kontakt

AB Minoritetsintressen - Företagsinformation hitta.se

Minoritetsintresse. Koncernens resultat och komponenter i eget kapital är hänförligt till moderföretagets ägare och minoritetsintresse. Minoritetsintressen redovisas  eget kapital per aktie, exklusive minoritetsintresse, uppgick till.

AB Minoritetsintressen - Företagsinformation hitta.se

Koncernens resultat och komponenter i eget kapital är hänförligt till moderföretagets ägare och minoritetsintresse. Minoritetsintressen redovisas av SCT AB · Citerat av 16 — Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

MTG Årsredovisning 2002 Modern Times Group MTG AB Skeppsbron 18 · Box 2094 · SE-103 13 Stockholm Tel. +46 8 562 000 50 · Fax +46 8 20 50 74 Organisationsnummer: 556309-9158 E-mail info@mtg.se · www.mtg.se MTG Årsredovisning 2002 “Coca-Cola” och ‘The Coca-Cola Red Disc Icon’ är registrerade varumärken hos ‘The Coca-Cola Ett moderföretag som äger andelar i ett dotterföretag har ett direkt koncernintresse i detta dotterföretag. Med koncernintresse menas den andel av dotterföretagets kapital som ägs av moderföretaget, övriga delägares kapitalandelar i dotterföretaget utgör minoritetsintresse.