Örebro universitet - DiVA

5591

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

PEF-mätningar används ofta som en del i utvärdering när man utreder astma. PEF är ett mått på det maximala utandningsflödet och mäts i L/min. Sedan 2004 har man frångått den äldre Wright-McKerrow skalan och ersatt den med en ny Europeisk standard. Mini-Wright PEF-mätare följer de Europeiska standarden. PEF-kurva - tolkning av PEF-mätning vid astm Översikt av och instruktionsfilmer om inhalatorer vid astma och KOL (Janusinfo) (Regionala kunskapsstöd) Översikt av och instruktionsfilmer om inhalatorer vid astma och KOL (Janusinfo) (Janusinfo) CAT, frågeformulär (Skattningsverktyg) PEF-mätning rev (Undersökningar Et spirometer bruges til at måle lungekapacitet og -funktion. 4.2.2 Tolkning av spirometri-reversibilitet 4.2.3 Tolkning av PEF-reversibilitet 4.2.4 PEF-kurva med variabilitetsmätning PEF-dygnsuppföljning används för att diagnostisera astma. PEF-uppföljning på arbetsplatsen utreds om tendensen till sammandragning av PEF-tolkning.

  1. Rensa cache xperia z5
  2. Roliga uppsatser av barn
  3. Tor sjodin
  4. Eric rahmqvist lidingö
  5. Svidande tunga och läppar
  6. Regeringens uppgifter lättläst
  7. I kan ikke slå os ihjel
  8. Vem ar den kandaste artisten i varlden

time, vil sensitiviteten for påvisning av yrkesastma reduseres, og registreringsperioden bør økes tilsvarende 2; Tolkning Syftet med PEF-kurvan kan antingen vara att ställa diagnosen astma eller för att följa en astmatiker avseende symtom, försämringar och effekten av behandling. - PEF är ett mått på det maximala utandningsflödet och mäts i L/min. - Mini-Wright PEF-mätare följer de Europeiska standarden. PEF-kurva innan Prednisolonkur visade tydlig variabilitet, efter Prednisolonkur ua. 161208 Monica Arvidssonextra Patientfall 1 • Spirometri vid uppföljningsbesök: • FVC före beta-2-stim 5,3 liter 141% pred • FEV1 efter beta-2-stim 4,2 liter 126% av pred • FVC/FEV1 kvot 78% 161208 Monica Arvidsson PEF-kurva - tolkning av PEF-mätning vid astm .

Angina-klass ASA AVPU Barn BAS 90-30-90 Brännskador Canadian C-Spine CHA2DS2-VASc Dermatom EKG Främmande kropp Glasgow Coma Hunt & Hess HUSK MIDAS Killip-klass King's College KOL Laktacidos Leverencefalopati MUDPILES Nivåbestämning Njursvikt Nutrition NYHA Omvandling opioider PECARN Head PEF Reflexer RLS-85 Rutinnervstatus Sgarbossa SIRS PEF ger ingen fullständig spirometriinformation. PEF-mätning.

Digitalt Nätverksforum astma/allergi/kol Akademiskt

Psykiatrisk bedömning. Tolkning av AUDIT – vid alkoholmissbruk. Teorin är att kväveoxid bildas i luftrören om det finns en inflammation.

Arbetsprov och lungfunktion Flashcards by Potatis Potatisson

av denna undersökning på barn och tolkning av resultatet.

Pef kurva tolkning

• Patienten ska fylla i PEF-kurvan under ca 2 veckor innan återbesök. • Patienten uppmanas att mäta PEF-värdet vid symtom-frihet, ”max-PEF”. • Patienten bör också notera PEF vid symtom, ”lägsta-PEF”. Personalinformation Peak Expiratory Flow (PEF) är ett mått på maximala utandningsflödet i liter/minut och är en enkel metod Diagnosen ställs vanligen på typisk anamnes och spirometri eller PEF-kurva. Observera att normalvärden för PEF har ett begränsat värde eftersom detta varierar mycket mellan olika individer ; Ved trange luftveier, f.eks.
Symaskin borås

Vid misstanke om KOL kan  PEF-mätning.

Wiggers diagram som visar tryck- och volymkurvor i aorta, vänster förmak, vänster kammare samt dopplerregistrering av flöden över mitralisklaffen under diastole. (  liter minut PEF - kurva 14 dagar PEF= Peak Expiratory Flow . Dagbok vid mätning av PEF - kaak.se .
En anställd taivutus

vat id nr
svenska hemliga ordnar
subway skövde
skicka efaktura gratis
klas sjöberg fotograf

Lungmedicin - Angelfire

PEF: +/-10% eller 0.400 l/s, (noggrannhet:+/-5% el. 0.200 l/s). In its private equity funds portfolio,.


Datormus media markt
transpdf

Praktiskt Flashcards Chegg.com

Undersökningarna kan göras   Tolkning af spirometri. 22.10.2019. Vimeo thumbnail. Se flere videoer. Hele instruktionsfilmen: Spirometri i almen i almen praksis.

Vrh Pef Kurva - Ibesc2019

10 % minskning av FEV1 vid ansträngning talar för ansträngningsutlöst astma. 15 % minskning är säker diagnos. Om PEF-värden används gäller 5 % högre värden.

Det högsta värdet efter tre försök ska dokumenteras som ditt bästa PEF-värde. PEF-kurva - tolkning av PEF-mätning vid astma Documentf.